Tehničke usluge

Adriainspekt primjenjuje sofisticirane postupke kontrole kakvoće u procjenjivanju sigurnosti, pouzdanosti i djelotvornosti složenih industrijskih postrojenja.

Mi znamo da uspješno upravljanje tehnologijom pospješuje vaše poslovanje.

Vršimo:

 • Kontrolu kvalitete (QC) i osiguravanje kakvoće (QA)  proizvoda, procesa i usluga
 • Kontrolu kvalitete tijekom proizvodnje i prijevoza
 • Nadzor i kontrolu tehničke dokumentacije
 • Dostavljanje podataka o rokovima izvedbe i isporuke
 • Nadzor i usklađivanje aktivnosti sudionika u investicijskim projektima
 • Nadzor i praćenje izvedbe investicijskih programa s obzirom na sredstva, faze izrade i rokove
 • Prihvaćanje i konačni proračun glavnih projekata
 • Ispitivanje i kontrolu zavaremih spojeva
 • Atestiranje postupaka zavarivanja
 • Atestiranje varioca
 • Ispitivanje metala metodama s razaranjem
 • Kontrole bez razaranja:
  • radiografska, ultrazvučna, magnetska i penetrantska,
  • nepropusnost
  • termografija
 • Laboratorijsko ispitivanje svojstava proizvoda i materijala
 • Pregled i rekonstrukciju oštećenja na konstrukcijama, posudama pod tlakom i cjevovodima
 • Svjedočenje laboratorijskim ispitivanjima (proizvođač/institut)
 • Pregled pakiranja i isporuke
 • Pregled i nadzor sustava za zaštitu od korozije