Rude, kovine i kemikalije

Kontroliramo:
  • Rude, minerale i koncentrate
  • Metale, nemetale, slitine
  • Metalni otpad
  • Ugljen i koks
  • Sirove fosfate i gnojiva
  • Staklo i staklenu robu
  • Cement, keramiku, mramor